У великој сали општине Петровац на Млави са почетком у 10 часова одржана је 79. седница Општинског већа општине Петровац на Млави. Седницом је председавао заменик председника општине и Општинског већа Горан Ристић, а разматрало се о следећим тачкама дневног реда:

 1. Разматрање нацрта Одлуке о усвајању завршног рачуна буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину,
 2. Разматрање нацрта Одлуке о мрежи предшколских установа на територији општине Петровац на Млави,
 3. Разматрање нацрта Одлуке о поверавању послова изградње и реконструкције система водоснабдевања Комуналном јавном предузећу “Извор”,
 4. Разматрање нацрта Решења о прибављању непокретности у јавну својину општине Петровац на Млави непосредном погодбом путем размене,
 5. Разматрање тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈКП “Паркинг сервис” Петровац на Млави за прво тромесечје 2019. године,
 6. Разматрање тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања КЈП “Извор” Петровац на Млави за прво тромесечје 2019. године,
 7. Разматрање предлога Решења о повећању прихода и расхода буџета за 2019. годину,
 8. Разматрање предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве,
 9. Разматрање предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве,
 10. Разматрање предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве,
 11. Разматрање предлога Решења о давању у закуп на одређено време непосредном погодбом пословног простора који се налази у склопу Дома културе у Витовници,
 12. Разматрање предлога Решења о давању у закуп на одређено време непосредном погодбом просторије бивше месне канцеларије која се налази у склопу Дома културе у Витовници,
 13. Разматрање Захтева Ватрогасно-спасилачке јединице Петровац на Млави за доделу финансијских средстава за поправку ватрогасног возила,
 14. Разматрање предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве,