У уторак 16. априла 2019. године у велико сали општине Петровац на Млави одржана је 76. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

  1. Разматрање предлога Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави.
  2. Разматрање предлога Решења о давању у закуп на одређено време пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Забрђе.
  3. Разматрање предлога Решења о одбацивању Жалбе Милана Драгутиновића из Шетоња на Решење комуналне инспекције Општинске управе општине Петровац на Млави.
  4. Разматрање предлога Решења о одбацивању Жалбе Владимира Станковића из Каменова.
  5. Разматрање Захтева Станка Костића из Београда за покривање финансијских трошкова за реализацију изложбе “Прича о воденици – од точка до турбине”
  6. Разматрање предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.
  7. Разматрање предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.
  8. Разматрање предлога Решења о повећању прихода и расхода буџета за 2019. годину.
  9. Разматрање предлога Јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години
  10. Текућа питања.

Седницом Општинског већа општине Петровац на Млави председавао је заменик председника општине и председника Општинског већа, господин Горан Ристић. Присуствовало је укупно 12 чланова Општинског већа и након разматрања све тачке су једногласно усвојене, а текућих питања није било.