У среду 28.11.2018. године са почетком у 10 часова у великој сали општине Петровац на Млави одржана је 63. седница Општинског већа општине Петровац на Млави.

На седници којој је председавао заменик председника општине Петровац на Млави, господин Горан Ристић, уједно и заменик председника општинског већа општине Петровац на Млави, разматрало се о тромесечним извештајима јавних комуналних предузећа на територији општине Петровац на Млави, ЈКП “Паркинг сервис” и КЈП “Извор”, о одређивању назива необележених и новоформираних улица на територији општине Петровац на Млави, предлогу категоризације и ранг листа спортских организација на територији општине Петровац на Млави, као и о извештају комисије за доделу стипендија студентима високих школа за школску 2018/2019. годину.