У уторак 8.3.2022. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали општине Петровац на Млави одржана је 43. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

1. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

2. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА, СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА;

3. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

4. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕТРОПАРКА “ГОРЊАК” НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

6. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

7. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ;

8. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ;

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;

12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;

13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;

14. РАЗМАТРАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ГАЛЕБ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

15. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА O РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ;

16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;

17. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ” ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;

18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “ДИРЕКЦИЈА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;

19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

21. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

22. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

23. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;

24. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

25. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

26. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

27. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУСЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

28. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

29. ТЕКУЋА ПИТАЊА.