У среду 05. децембра 2018. године са почетком у 10 часова у великој сали општине Петровац на Млави одржана је 30. седница Скупштине општине Петровац на Млави. На седници су предузећа са комуналним делатностима ЈКП “Паркинг сервис” и КЈП “Извор” поднеле тромесечни извештај о реализацији годишњег програма, одлучивало се о одређивању назива необележених и новоформираних улица на територији општине Петровац на Млави, усвојен је предлог одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене. Јавној установи “Дирекција за омладину и спорт општине Петровац на Млави” поверени су послови управљања и одржавања дечијих игралишта, а на дневном реду су била и кадровска решења.