У понедељак 01.11.2021. године, са почетком у 10,00 часова у Малој сали општине Петровац на Млави одржана је 30. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

  1. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
  2. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;
  3. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА РЕДОВНИМ СТУДЕНТИМА ВИСОКИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ;
  4. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ;
  5. ТЕКУЋА ПИТАЊА.