Данас, 29. октобра 2018. године у великој сали одржана је 29. Скупштина општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

  1. Предлог одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2018. годину;
  2. Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Петровац на Млави за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године;
  3. Предлог одлуке о прихватању предлога за промену статута општине Петровац на Млави;
  4. Предлог одлуке о именама и допунама одлуке о социјалној заштити општине Петровац на Млави;
  5. Предлог одлуке о именама и допунама одлуке о социјалној заштити општине Петровац на Млави;
  6. Предлог одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Петровац на Млави непосредном погодбом путем размене;
  7. Предлог решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Петровац на Млави непосредном погодбом;
  8. Кадровска решења;
  9. Текућа и одборничка питања.