У уторак 15.03.2022. године, са почетком у 10,00 часова у великој сали општине Петровац на Млави одржана је 20. седница Скупштине општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА, СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА;
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕТРОПАРКА “ГОРЊАК” НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 6. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 7. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ;
 8. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ;
 9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;
 12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;
 13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;
 14. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ГАЛЕБ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 15. ИЗВЕШТАЈ O РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ;
 16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;
 17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ” ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;
 18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “ДИРЕКЦИЈА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;
 19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 21. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 23. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ;
 24. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 26. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 27. ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.