Данас је одржана 20. седница Општинског већа. На већу се одлучивало о следећем дневном реду:

1. Разматрање предлога решења о престанку мандата начелника општинске управе општине Петровац на Млави;
2. Разматрање предлога решења о постављењу начелника општинске управе општине Петровац на Млави;
3. Разматрање предлога решења о престанку мандата заменика начелника општинске управе општине Петровац на Млави;
4. Разматрање предлога решења о постављењу заменика начелника општинске управе општине Петровац на Млави;
5. Разматрање предлога решења о повећању прихода и расхода буџета за 2021 годину;
6. Текућа питања