У петак 11.02.2022. године, са почетком у 10,00 часова у великој сали општине Петровац на Млави одржана је 19. седница Скупштине општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

1. КАДРОВСКА РЕШЕЊА;

2. ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.