У Смедереву је јуче одржан састанак између представника Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево (РЦС)  коју је представљао директор Установе мр Боривоје Јаношевић  и општине Петровац на Млави, помоћника председника општине Бориса Гвоздића и директора СШ “Младост”  у Петровцу на Млави, Александра Филиповића. У разговору је учествовaла и стручни сарадник РЦ Смедерево, Наташа Максовић. Овом приликом званично је покренута процедура отварања Одељења Регионалног центра Смедерево у Петровцу на Млави. Обављене су и неопходне консултације са Школском управом Пожаревац и Заводом за унапређивање образовања и васпитања. Отварање Одељења предвиђено је у наредној календарској години.