Одлуком о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2019. годину коју је донео министар привреде Горан Кнежевић, Општини Петровац на Млави додељено је 28.532.613 динара за реализацију пројекта “Унапређење локалне путне инфраструктуре у функцији повезивања привредних и туристичких потенцијала Бање Ждрело, општина Петровац на Млави”. Укупна вредност целога пројекта износи 38.043.484 динара, а преостали износ од 9.510.871 динар (учешће општине од 10 % вредности пројекта и ПДВ) обезбедиће локална самоуправа из буџета Општине. Овим пројектом предвиђена је изградња односно асфалтирање следећих путних праваца:

  1. Лопушник – Бошњак, дужина 1253,82 метара, ширина 4 м,
  2. део Улице Петра Добрњца (пут “Стара пруга”), дужина 1.120,71 метара, ширина 4м,
  3. “Тршени пут” (Шетоње), дужина 736,09 метара, ширина 5 м.