Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Петровац на Млави

//Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Петровац на Млави