На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020,133/2020 и 63/2021) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени гласник општине ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ» број 5/14), Општинско веће ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ је дана 24.01.2022. године, донело одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

Одлука о расписивању јавног огласа

Преглед груписаних јавних надметања