Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Петровац на Млави

//Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Петровац на Млави