Одлука о коефицијентима пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Петровац на Млави

//Одлука о коефицијентима пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Петровац на Млави