На седници Скупштине општине Петровац на Млави, а на основу Уредбе о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Сл.гласник РС“, бр. 47/19 и 51/19) и Закона о угоститељству („Сл.гласник РС“, бр. 17/19), донета је Одлука о боравишној такси, која је ступила на снагу дана 29.11.2019. године, и с тим у вези Општинска управа општине Петровац на Млави даје следеће обавештење:

Сва  физичка лица која пружају услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству, у објектима смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних лежајева и у објекту сеоског туристичког домаћинства на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање до укупно 20 камп парцела, у обавези су да поднесу захтев за категоризацију угоститељског објекта. Образац захтева и сва додатна објашњења могу се добити у канцеларији број 6 Општинске управе општине Петровац на Млави, Улица Српских владара 165.

На основу поднетог захтева, подносиоцима ће бити издато решење о категоризацији угоститељског објекта.

Одлуку о боравишној такси можете погледати или преузети ОВДЕ