Обавештавају се заступници удружења грађана која су на основу:

  1. Јавног конкурса за суфинансирање програма удружења у области социјалне и дечије заштите, културе и информисања, спорта и омладине за 2020. годину,
  2. Јавног конкурса за суфинансирање програма која реализују цркве и верске закеднице из буџета општине Петровац на Млави у 2020. години и
  3. Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката из области комуналне делатности, пољопривреде и руралног развоја.

добила средства, да се након укидања ванредног стања наставља са потписивањем уговора у Општинској управи општине Петровац на Млави, канцеларија број 26, у временском периоду од 10:30 до 15:00 часова.

Моле се заступници удружења да у року од 5 дана дођу на потписивање уговора.