Обавештење за удружења грађана која су добила средства по Јавном позиву за избор програма од јавног интереса за 2018. годину

/, Конкурси, Насловна страна/Обавештење за удружења грађана која су добила средства по Јавном позиву за избор програма од јавног интереса за 2018. годину

Обавештење за удружења грађана која су добила средства по Јавном позиву за избор програма од јавног интереса за 2018. годину

Моле се Удружења грађана која су добила средства по јавном позиву за избор програма од јавног интереса за 2018. годину да доставе финални извештај (финансијски и наративни) о реализацији пројекта који пре свега садржи податке о реализацији програма и утрошеним средствима најкасније до 15. јануара 2019. године.

Уз извештај се обавезно доставља копија комплетне рачуноводствене документације о утрошеним средствима.

У случају неизвршења обавеза, достављање нетачних података, ненаменског трошења средстава или неиспуњавање одредби уговора у предвиђеним роковима удружења ће бити у обавези да средства врате са припадајућом законском затезном каматом.

Финални извештај доставља се у затвореној коверти са назнаком „За комисију за расписивање и спровођење јавног позива за избор програма од јавног интереса која реализују удруђења грађана- финансијски извештај“ у писарници Општинске управе општине Петровац на Млави (канцеларија број 5).

ОБРАСЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ:

Извештај (DOC)

Извештај (PDF)

2019-01-03T09:14:34+02:00