Обавештавају се сви учесници Конкурса за избор пројеката из области јавног информисања чији ће пројекти бити суфинансирани средствима из буџета општине Петровац на Млави за 2020. годину, да у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17) без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

ЈАВНИ ПОЗИВ 2020