Обавештавају се сви чланови бирачког одбора општине Петровац на Млави који су били ангажовани на изборима за председника Републике Србије, одржаних 02. априла 2017. године, да у што краћем року доставе своје текуће рачуне Општинској управи општине Петровац на Млави.