Обавештавају се станари улица Радета Московлића, Даворијанке Пауновић и 7. Јула у Петровцу на Млави, да изврше све инфраструктурне прикључке на канализациону и водоводну мрежу док трају радови на реконструкцији поменутих улица, јер неће бити могућности за накнадна прикључења након извршених радова. За додатне информације можете се обратити КЈП “Извор”.