Предшколска установа „Галеб“ из Петровца на Млави обавештава родитеље да ће се од 02.04.2018. до 30.04.2018. године вршити упис деце у вртић ради похађања обавезног припремног предшколског програма за радну 2018/2019. годину.
Упис у вртић ради похађања припремног предшколског програма обавезан је за децу рођену у периоду од 01.03.2012. до 28.02.2013. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

1. Извод из матичне књиге рођених за дете;
2. Потврда о здравственој способности детета издата од стране дечјег
диспанзера по обављеном систематском прегледу деце;
3. Упитник за родитеље који се попуњава приликом уписа.

РАСПОРЕД УПИСА

У централни вртић у Петровцу уписују се деца из следећих насеља: Петровац, Кнежица, Крвије, Забрђе, Лесковац. Упис се врши у стручној служби вртића (канцеларија број 16 на спрату). За упис деце из наведених насеља на кућну адресу добићете позив и термин уписа. Молимо Вас да поштујете време које је наведено у позиву.
Упис деце из осталих насеља ће вршити васпитачи већ постојећих издвојених одељења и објеката, па су родитељи у обавези да њима доставе документацију према следећем распореду:

 • У вртић у Великом Лаолу уписују се деца из Великог Лаола и Малог Лаола.
 • У вртић у Шетоњу уписују се деца из Шетоња.
 • У вртић у Каменову уписују се деца из Каменова и Трновча.
 • У вртић у Ћовдину уписују се деца из Ћовдина и Везичева.
 • У вртић у Рашанцу уписују се деца из Рашанца, Орљева, Старчева и Дубочке.
 • У вртић у Лопушнику уписују се деца из Лопушника.
 • У вртић у Великом Поповцу уписују се деца из Великог Поповца, Панкова и Бошњака.
 • У вртић у Бусуру уписују се деца из Бусура.
 • У вртић у Орешковици уписују се деца из Орешковице, Вошановца, Добрња.
 • У вртић у Бистрици уписују се деца из Бистрице.
 • У вртић у Табановцу уписују се деца из Табановца.
 • У вртић у Буровцу уписују се деца из Буровца.
 • У вртић у Рановцу уписују се деца из Рановца.
 • У вртић у Кладурову уписују се деца из Кладурова.
 • У вртић у Манастирици уписују се деца из Манастирице.