У прилогу документа се налази ранг листа кандидата као и документација која је неопходна приликом доласка на тестирање и разговор.

Рaнг листа кандидата који се позивају на тестирање и разговор

Дoкументација која је неопходна  за разговор и тестирање