Република Србија

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Општинска управа

Одељење за урбанизам

  • Заштита животне средине

Бр. 501-48/17-02

11.09.2017. године

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се  јавност да је ,,Телеком Србија,а.д., Извршна јединица Пожаревац, Јована Шербановића бр.3, 12 000 Пожаревац, поднела захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА изградње базне станице мобилне телефоније , чија реализација се планира на локацији  ПО72 ПОУ72 Велико Лаоле II” Петровац.

Сагласно члану 20. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 23, сваког радног дана у временском периоду од 13.09.2017. до 04.10.2017. године, у времену од  11 до 13 часова.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у МАЛОЈ САЛИ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у улици С. Владара бр.165 у Петровцу на Млави, дана 05.10.2017. године, у времену од 12 до 13 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији утицаја на животну средину, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја учествоваће и носилац пројекта.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писменог облику, Општинској управи Петровац на Млави – Одељењу за урбанизам.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ