На основу чл. 137. и 138. Закона о спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016), члана 21. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији општине Петровац на Млави бр. 06-30/16-02-02 од 09.08.2016. године, члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101-2016 – др. закон и 47/2018), 69. Статута општине Петровац на Млави (”Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 2/19), члана 19. и 39. Одлуке о Општинском већу општине Петровац (“Општински службени гласник”, бр. 28/04 и 30/04) и (“Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 6/15),

Општинско веће општине Петровац на Млави,  на седници одржаној дана 28.05.2021. године, издаје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  1. Покреће се поступак за одобравање годишњих програма у области спорта за 2022. годину, у циљу доделе средстава из буџета општине Петровац на Млави, за реализацију годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта.
  2. Позивају се спортске организације, спортска друштва и спортска удружења са територије општине Петровац на Млави, да у циљу доделе средстава из буџета општине Петровац на Млави за реализацију годишњих програма у области спорта, доставе Спортском савезу Петровац на Млави предлоге својих годишњих програма за 2022. годину, најкасније до 15.06.2021. године.

Документ можете прегледати или преузети ОВДЕ