Обавештава се јавност да је носилац пројектаA1 SRBIJA D.o.o.“, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд  поднео Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- RADIO BAZNA STANICA BA1578_01 PO_Kamenovo  која се налази на кп.бр. 5188 КО Каменово, општина Петровац на Млави.

Сагласно члану 20. ст.1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009), овај орган обезбедиће ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 30, сваког радног дана у временском периоду од 31.08.2022. године до 20.09.2022. године у периоду од 11 до 13 часова.

pdf ikona ok - Туристичка организација Града ТребињаОбавештење о поднетом захтеву