Пројекaт: Обнова и унапређење објекта павиљона установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“, Велики Поповац

Дана 27.11.2019. године отпочели су радови на Санацији и адаптацији објекта павиљона установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Великом Поповцу.

Контакт особа којој грађани могу да поднесу своје жалбе у вези са извођењем радова је: Никола Стојановић, спец. струк. инж. грађевине, запослен у Општинској управи општине Петровац на Млави у Одељењу за урбанизам, планирање и развој, Одсек за локални економски развој, канцеларија бр. 30. Контакт телефон: +381 63 8210-943.