Пројекaт: Реконструкција, санација и адаптација објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову

Дана 21.10.2019. године отпочели су радови на Реконструкцији, санацији и адаптацији објекта основне школе „Професор Брана Пауновић“ у Каменову.

Контакт особа којој грађани могу да поднесу своје жалбе у вези са извођењем радова је: Никола Стојановић, спец. струк. инж. грађевине, запослен у Општинској управи општине Петровац на Млави у Одељењу за урбанизам, планирање и развој, Одсек за локални економски развој, канцеларија бр. 30. Контакт телефон: +381 63 8210-943.