Услуге надзорног органа за текуће поправке и одржавање путева. Република Србија

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Општинска управа

Одељење за урбанизам, планирање и развој

  • Заштита животне средине

Бр. 501-5/18-02

09.02.2018. године

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се  јавност да је носилац пројекта Теленор Common Operation, огранак Београд, Омладинских бригада 90, 11 070 Нови Београд.  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији ,,Петровац 3″.

Сагласно члану 10. ст. 1. Закона о процени утицаја, овај орган ће обавестити заинтересоване органе, организације и јавност о поднетом захтеву о потреби процене утицаја обезбедити ЈАВНИ УВИД у податке и документацију из захтева носиоца пројекта,, може се извршити у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 14, сваког радног дана у временском периоду од 12.02.2018. до  22.02.2018. године, у времену од  11 до 13 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.