• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ОДЛАГАЊУ ТЕРМИНА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

У складу са чланом 65. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), а због актуелне ситуације са вирусом COVID-19, обавештава се јавност да се одлаже јавна седница Комисије за планове која је Огласом о јавном увиду у Нацрт прве измене и допуне плана генералне регулације насеља Петровац на Млави заказана за понедељак 11.01.2021. године у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави са почетком у 11.00 часова.

О новом термину одржавања предметне јавне седнице јавност ће бити благовремено обавештена путем званичне интернет странице Општине Петровац на Млави када се за то стекну повољни епидемиолошки услови.

  • У Петровцу на Млави,
  • 08.01.2021. године