Обавештење о измени модела наставе за основне и средњу школу

Обавештавамо Вас да је Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа на састанку одржаном 17.3.2022. године , а у складу са одлукама и закључцима Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19 и стручним упутствима за организацију образовно- васпитног рада донео следећу одлуку:

Настава у Средњој школи „Младост“ и основним школама на територији општине Петровац на Млави одвијаће се по првом моделу организације образовно- васпитног рада почевши од 21.3.2022. године.

Тим препоручује употребу заштитних маски за све ученике и све време током боравка у школи. Изузетно, када ученик из здравствених разлога не може да носи маску због контраиндикација, које су потврђене стручним мишљењем лекара специјалисте одговарајуће гране медицине, потребно је организовати рад тако да овај ученик борави у школском простору без маске, при чему је потребно повећати физичку дистанцу са другим ученицима и запосленима и појачати примену свих мера заштите (дезнифекција руку, чишћење и дезинфекција наставних средстава и простора). Овај изузетак могуће је применити на захтев родитеља и искључиво уз приложено мишљење лекара специјалисте одговарајуће гране медицине и то по правилу у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Одлука тима је донета на основу процене епидемиолошке ситуације коју је извршио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ Београд, руководећи се индикаторима које су припремили територијално надлежни институти и заводи за јавно здравље.

2022-03-18T10:16:10+01:00

Поделите нашу причу. Изаберите вашу социјалну мрежу!