Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније „BA1578_01 PO_KAMENOVO на кп.бр. 5188 К.О. Каменово, општина Петровац на Млави заведен под бројем 501-43/22-03/2 од 05.07.2022. године носиоца пројекта, пројекта „A1 Srbija“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића бр.1ж.

pdf ikona ok - Туристичка организација Града Требиња Обавештење о донетом решењу