Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење под бројем 501-38/22-03/2 од 13.06.2022. године носиоца пројекта, ГАГИ МЕТАЛИ“ Радња за сакупљање отпада, Српских владара 20Б, Петровац, подносилац Бобан Јовановић ПР, за пројекат Привремено складиштење отпада до 10 тона-мешани метали којим се одлучује да није потребна процена утицаја  на животну средину.

Обавештење о донетом решењу