• Јавно комунално предузеће “ПАРКИНГ СЕВИС” Петровац на Млави
  • Бате Булића бб
  • 012 326 076
  • parkingservis.petrovac@gmail.com

Након реконструкција и обележавања улица Даворијанке Пауновић, 7. Јула и Стеве Миловановића исте се стављају у режим наплате паркирања.

Улице Даворијанке Пауновић и 7. Јула припадају 1. зони наплате паркирања која се врши слањем СМС поруке на број 8611 или куповином одговарајуће паркинг картице у малопродајним објектима за продају штампе и код контролора – инкасаната ЈКП “Паркинг сервис” Петровац на Млави. Улица Стеве Миловановића припада 2. зони наплате паркирања која се врши слањем СМС поруке на број 8612 или куповином одговарајуће паркинг картице у малопродајним објектима за продају штампе и код контролора – инкасаната ЈКП “Паркинг сервис” Петровац на Млави.

Станари поменутих улица, повлашћени корисници паркиралишта стичу право на плаћање накнаде паркирања по повлашћеној тарифи. Постоји и претплатна карта коју издаје Предузеће на одређен временски период, за одређену зону паркирања и за одређену накнаду дефинисану ценовником.

За све потребне информације о повлашћеним корисницима и претплатној паркинг карти јавити се у дирекцију ЈКП “Паркинг сервис” Петровац на Млави.

Наплата паркирања у 1. и 2. зони врши се радним данима у временском интервалу од 07:00 до 21:11 часова, а суботом од 07:00 до 15:00 часова. Недељом и државним празницима не врши се наплата паркирања.

Наплата паркирања у горе поменутим улицама почиње да се врши од понедељка 09.07.2018. године са почетком од 07:00 часова.

Комплетан документ у PDF формату можете погледати ОВДЕ