• Р е п у б л и к а  С р б и ј а
  • ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
  • ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА
  • Број: 551-10-565/2020
  • Датум: 17.03.2020.г.
  • Петровац на Млави

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица обавештава све своје кориснике и остале грађане Општине Петровац на Млави, а у складу са Инструкцијом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 550-01-2/2020-09 и здравственим препорукама, ради превенције и смањења могућности ширењеа болести COVID-19,  изазване вирусом SARS-Cov-2 да се ограничава рад са станкама у просторијама  установе и моли све грађане а посебно кориснике Центра да избегавају долазак у Центар без позива стручних радника

Све своје захтеве по разним основама из делокруга рада ЦСР могу подносити на телефоне 012 331 473 и 064 861 69 53, редовном поштом на адресу Центра: Српских владара бр.284 12300 Петровац на Млави, кaо и електронским путем на адресу Центра: petrovac.csr@minrzs.gov.rs, након чега ће у току поступка, уколико се укаже потреба, бити позвани да дођу у установу.

Управне акте по захтевима странака у виду решења, потврда, уверења и сл. подносиоцима захтев биће достављана путем поште на кућну адресу.

Што се тиче услуга на локалном нивоу услуга “Помоћ у кући“ је и даље активна.

Корисници НСП-а старији од 65 година у самачким домаћинствима ће благовремено бити снабдевени путем једнократне помоћи коју финансира локална самоуправа у виду пакета са основним животним намирницама и средствима за хигијену, тако да их молимо да не излазе из својих кућа.

За све остале грађане старије од 65 година који немају могућност да себи обезбеде набавку у продавницама и апотеци СО Петровац на Млави је успоставила услугу снабдевања путем броја телефона 012 332 722 који је отворен за позиве од 09:00 до 17:00 часова.

Обавештење (PDF)