Драги суграђани, oбавештавамо Вас да је Општина Петровац на Млави обезбедила  пружање услуге ,,Помоћ у кући“ за 2017. годину. Услуга се пружа са циљем унапређења квалитета живота оних који немају довољно капацитета/ подршке да задовоље своје индивидуалне потребе. Корисници услуге могу бити лица која живе на територији општине Петровац на Млави.

Захтев за коришћење услуге могу поднети:

– лица старија од 65 година која живе сама у домаћинству или са другим лицима неспособним за пружање помоћи;

– одрасла лица са хроничним обољењима, која су теже или тешко покретна, без обзира на старосну границу у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите;

– одрасла лица са интелектуалним и менталим потешкоћама, без обзира на старосну границу;

Захтев за “Помоћ у кући” подноси се Центру за социјални рад Петровац на Млави са следећом документацијом:

– фотокопија личне карте,

–  изјава о заједничком домаћинству,

– доказ о редовним месечним примањима оствареним у три месеца, која претходе месецу у коме је поднет захтев за све чланове домаћинства и сроднике, који су по закону, односно у складу са одредбама Одлуке о социјалној заштити општине Петровац на Млави дужни да учествују у издржавању,

– медицинска документација коју корисник поседује

Услуге помоћи у кући обухватају:

– Помоћ у обезбеђивању исхране, укључујући по потреби: набавку намирница, обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака;

– Помоћ у одржавању личне и хигијене стана, укључујући: помоћ при облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству;

– Помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у цепању и уношењу огрева у просторије;

– Помоћ у задовољавању основних здравствених потреба, укључујући по потреби: заказивање прегледа код лекара, одвођење код лекара, набавка лекова, давање лекова

– Помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба, укључујући: помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контаката и укључивање корисника у пригодне културне активности у локалној заједници, старање о плаћању ел. енергије, телефона, комуналија и сл;

Вршење услуге финанцира Општина Петровац на Млави уз учешће корисника. Учешће у плаћању и ослобађању од плаћања услуге биће утврђено у складу са Правилником Општинског већа Петровац на Млави, на основу прихода корисника и чланова његове породице.
 

Услугу ,Помоћ у кући корисницима непосредно пружа геронто – домаћица, са завршеном обуком по акредитованом програму за пружање услуге помоћи у кући, по индивидуалном плану за сваког корисника .

За детаљније информације можете се обратити Јелени Живковић, координатору услуге ,, Помоћ у кући“- позивом на телефонски број 012/331-473 или личним доласком у Центар за социјални рад.