Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица обавештава све своје кориснике и остале грађане Општине Петровац на Млави, а у складу са Инструкцијом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 021-01-85/2020-09 од  08.05.2020.године и здравственим препорукама, ради интервенције и смањења могућности ширења болести COVID-19, изазване вирусом SASR- Cov- 2, да се ограничава рад са странкама у просторијама установе и моли све грађане, а посебно кориснике Центра да избегавају долазак у Центар без позива стручних радника.

Све своје захтеве по разним основама из делокруга рада ЦСР могу подносити на телефоне 012/331-473 и 064/861-69-53, редовном поштом на адресу Центра ул. Српских владара број 284 12300 Петровац на Млави, на фаx 012/332-841, као и електронским путем на Еmail адресу Центра petrovac.csr@minrzs.gov.rs

Управне акте по захтевима странака у виду решења, потврда, уверења и сл. подносиоцима захтева биће достављена путем поште на кућну адресу.

Корисници који улазе у просторије ЦСР су у обавези да користе заштитну маску и рукавице, као и да изврше дезинфекцију обуће на улазу у ЦСР.