Обавештава се јавност да је носилац пројектаТелеком Србијаа.д. 11000 Београд, Таковска 2, поднео Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Радио базна РБС „Рановац (црква) ГСМ/УМТС/ЛТЕ800“- ПО89/ПОУ89/ПОО89“ село Рановац, општина Петровац на Млави кп.бр. 11952 КО Рановац.

 

Obavestenje o podnetom zahtevu-Portal