Данас је по скраћеном поступку одржана седница Општинског већа као и састанак Штаба за ванредне ситуације општине Петровац на Млави. На основу члана 62. Закона о заштити животне средине и чланова 30., 31 и 32 Закона о ванредним ситуацијама, донета је Одлука да се прогласи ванредна ситуација за део територије општине Петровац на Млави, односно делу насеља Петровац на Млави.

Пре извесног времена а на пријаву грађана, примећено је ширење непријатног мириса са градске депоније. На лице места је одмах изашао инспектор за заштиту животне средине и утврђено је да постоје бурад са неиндентификованом супстанцом која је узрок тог непријатног мириса. Одмах је обавештен и Републички инспектор за заштиту животне средине као и полиција која је нашла починиоца који је ту бурад бацио на сметлиште, као и да  иста супстанца стоји лагерована у магацинима бившег млина ДП „Борац“ Петровац на Млави. Одмах је извршено узорковање те супстанце и послато на анализу специјализованој лабораторији. Просторије су запечаћене до пристизања резултата. Данас су стигли резултати који откривају да се у бурадима налази пиљевина помешана са пестицидом коме је највероватније истекао рок трајања и искоришћено јестиво уље. Самим тим од тих супстанци се ствара материјал киселог карактера, непријатног мириса, који утиче на квалитет живота локалног становништва и представља опасан отпад.

Општински јавни тужилац је донео наредбу да се изврши превоз, транспорт и трајно збрињавање буради са том супстанцом, које ће спровести лиценцирано предузеће уз асистенцију полиције. Трошкови превоза падају на терет буџета општине Петровац на Млави која ће се рефундирати по окончању кривичног поступка од лица одговорних за цео случај.

Ванредна ситуација се укида одмах по дислокацији поменутог материјала која ће се обавити у наредних пар дана.