Обавештава се јавност да је носилац пројекта Општина Петровац на Млави-Општинска управа поднела Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Санација, затварање и рекултивација постојеће несанитарне депоније „Свине“ у Петровцу на Млави.

 

Обавешетење о поднетом захтеву- Портал