У насељу Кладурово завршени су радови на изградњи игралишта које се налази у оквиру основне школе “Јован Шербановић” Рановац – подручно одељење Кладурово.Пројекат изградње игралишта у Кладурову је један од 24 пројеката у оквиру пројекта “Изградња и завршетак спортских објеката”, који се финансира из средстава ИПА 2015.Пројекат финансира Европска унија коју заступа Делегација ЕУ у Србији.Општина Петровац на Млави финансирала је пројектно-техничку документацију. Вредност изведених радова износи 39.273 евра.