• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ОГЛАШАВАЊУ НОВОГ ТЕРМИНА

ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

 

У складу са чланом 65. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), обавештава се јавност да се за нов термин одржавања јавне седнице Комисије за планове, а поводом одржаног јавног увида у  Нацрт прве измене и допуне плана генералне регулације насеља Петровац на Млави, одређује 22.01.2021. године (петак) у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави, са почетком у 11.00 часова.

На седници ће се расправљати о пристиглим примедбама у току јавног увида који је одржан у периоду од 15. децембра до 30. децембра 2020. године.

Јавна седница Комисије за планове, која је Огласом о јавном увиду у Нацрт прве измене и допуне плана генералне регулације насеља Петровац на Млави била заказана за понедељак 11.01.2021. године, одложена је због актуелне ситуације са вирусом COVID-19 обавештењем овог одељења од 08.01.2021. године.

  • У Петровцу на Млави,
  • 19.01.2021. године