У среду 09. октобра 2019. године у насељу Крвије, општина Петровац на Млави, у рад је пуштена новоизграђена трафостаница снаге 160 KV/А. Догађају је поред председника општине Петровац на Млави господина Душка Нединића са својим сарадницима, присуствовао и Дејан Савић, координатор за дистрибутивно подручје „Крагујевац“ ЕПС дистрибуције који је овом приликом изјавио да је изузетно задовољан сарадњом са локалном самоуправом Петровац на Млави и похвалио брзу и професионалну израду пројеката, издавање свих потребних дозвола и сарадњу са Месним заједницама. Електроенергетско снабдевање на територији општине Петровац на Млави у последње 3 године умногоме је побољшано, кроз велико ангажовање локалне самоуправе и изузетном сарадњом са Електропривредом Србије. Вредност инвестиције износи близу 4.5 милиона динара, где је локална самоуправа учествовала кроз израду пројекта и издавања свих потребних дозвола, а Електропривреда Србије као извођач радова и постављање поменуте трафостанице.