Решењем Управе за ветерину, Подручје полупречника најмање 3 км око жаришта заразе у насељеном месту Рановац, општина Петровац на Млави, Браничевски управни округ, проглашава се ЗАРАЖЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА код домаћих свиња .

Подручје полупречника најмање 10 км око жаришта заразе у насељеном месту Рановац, општина Петровац на Млави, Браничевски управни округ, проглашава се УГРОЖЕНИМ ОД заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА код домаћих свиња и обухвата насељена места: Мелница, Кладурово, Манастирица на територији општине Петровац на Млави.

Такође,  Аљудово и Кобиље на територији општине Мало Црниће, насељено место Каона и Равниште на територији општине Кучево, као и насељена места Мустапић, Мала Бресница, Мишљеновац, Лешница, Сена, Турија, Кучево, Церовица и Кучајна која су већ била проглашеним угроженим подручјем на територији општине Кучево,. Насељена места: Вуковић и Српце на територији општине Кучево, која се налазе у подручју од 10 км око жаришта заразе у насељеном месту Рановац, општина Петровац на Млави, а која су већ проглашена зараженим подручјем, остају и даље заражено подручје и спроводе се мере у складу са донетим решењем.

У ловишту „Трест“ установљеним на територији општине Петровац на Млави, које је већ проглашено инфицираним (зараженим) подручјем од заразне болести афричка куга свиња, спроводе се све мере у складу са Наредбом о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Пестис суум Африцана) у Републику Србију (Сл. гласник РС бр. 6/2019 и 58/2019) и посебним прописом.

Више о мерама које ће се спроводити ради сузбијања и искорењивања афричке куге свиња, можете прочитати у Решењу Управе за ветерину, у прилогу овог текста.

Решење АКС место Рановац 323-02-00176-2022-05-24 od 30.05.2022.-Браничевски округ