У складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања („Сл.гласник РС”, бр. 31/2020. 36/2020, 38/2020. 39/2020. 43/2020 и 47/2020), Штаб за ванредне ситуације на својој седници бр 87-29/20-02 од 03.04.2020. године доноси:

НАРЕДБУ
О ВРШЕЊУ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Наређује се КЈП „ИЗВОР” – Петровац на Млави, да врши дезинфекцију свих јавних објеката, Болнице, Дома здравља, стамбених зграда са више стамбених јединица, као и јавних површина, тргова и улица и установа социјалне заштите за негу старих лица на територији општине Петровац на Млави за време трајања ванредног стања.

Ова наредба ступа на снагу даном доношења а биће објављена на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави. обустави

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Наредба (PDF)