У складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања („Сл.гласник РС”, бр. 31/2020. 36/2020, 38/2020. 39/2020. 43/2020 и 47/2020) и Препоруком Владе РС, Штаб за ванредне ситуације на својој седници бр 87-27/20-02 од 30.03.2020. године доноси:

НАРЕДБУ
О ПРЕСТАНКУ РАДА СВИХ ПИЈАЦА НА ОТВОРЕНОМ ИЛИ ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Наређује се КЈП „ИЗВОР” – Петровац на Млави, које управља пијацама на територији општине Петровац на Млави, да за време трајања ванредног стања у складу са препорукама Влада Републике Србије, а у циљу спречавања даљег ширења вируса СOVID-19, све пијаце на отвореном или затвореном простору престану са радом до даљњег.

Ова наредба ступа на снагу даном доношења а биће објављена на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави. обустави

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Наредба (PDF)