У складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања “Службени гласник РС”, бр. 31 од 16. марта 2020, 36 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 47 од 28. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 53 од 9. априла 2020, 56 од 15. априла 2020, 57 од 16. априла 2020, 58 од 20. априла 2020., Закључком Владе “Службени гласник РС”, број 58 од 20. априла 2020.,  На седници Штаба за ванредне ситуације бр 87-41/20-02 од 21.04.2020. године и Закључка Владе РС 05 број 53-3259/2020 од 20.04.2020.године Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

НАРЕДБУ
О НАСТАВКУ РАДА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Наређује се КЈП „ИЗВОР” – Петровац на Млави, да хитно изврши дезинфекцију зелене пијаце, на територији општине Петровац на Млави  како би се иста ставила у функцију.

Наређује се КЈП „ИЗВОР” – Петровац на Млави, које управља пијацама на територији општине Петровац на Млави, да зелену пијацу, која је за Наредбом бр.87-20/20-02 од 30.03.2020.године обуставила рад, настави са радом од 22. априла 2020. године.

Закупци тезги и купци дужни су да се придржавају превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље људи, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица), као и максималног броја лица која могу истовремено да бораве на  пијаци.

Организовање рада зелене пиајаце сагласно овоЈ наредби КЈП „Извор“је дужно да обезбеди док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

Ова наредба ступа на снагу даном доношења а биће објављена на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Наредба (PDF)