НАГРАДНИ ФОТО –  КОНКУРС

„Празнична зима у општини Петровац на Млави“

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

 

ОРГАНИЗАТОР – Туристичка организација Петровац на Млави

ТЕМА – Празнична зима у општини Петровац на Млави

ОСНОВНЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ

 • На Фото конкурсу могу учествовати физичка лица старија од 18 година, из земље и иностранства, а учешће на конкурсу је бесплатно.
 • На конкурсу не могу учествовати запослени у ТО Петровац на Млави, као ни чланови њихових породица (родитељи, супружници, деца).
 • Послате фотографије остају у трајном власниству ТО Петровац на Млави.
 • Фотографије које на себи имају потпис аутора неће бити прихваћене. У том смислу, молимо Вас да фотографије обележене на овај начин не шаљете.
 • Фотографије које су продате другом лицу или коришћење у маркетиншке, хуманитарне или друге сврхе не могу бити део конкурса.
 • Организатор задржава право дисквалификације фотографија које не задовољавају задате критеријуме без претходног обавештења учесника.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ФОТОГРАФИЈЕ

 • Фотографије морају бити направљене искључиво на територији општине Петровац на Млави.
 • Аутори могу да конкуришу искључиво са колор фотографијама у дигиталном облику и то са максимално 4 фотографије.
 • Фотографије морају бити израђене за време трајања конкурса.
 • Минимална димензија дуже стране фотографије мора бити 3.000px, најмање 150 dpi, у ЈPEG формату, до 10 mb и мора одговарати теми конкурса.

ПРИПРЕМА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФОТОГРАФИЈА

 • Фотографије морају бити изворне, без интервенција у виду монтаже или графичке обраде дела, које мењају композицију и елементе. Није дозвољена обрада фотографија, осим основне дигиталне обраде, попут уобичајене корекције боје / контраста.
 • Сви радови морају бити прописно насловљени, тако што сваком раду аутор треба да да назив који ће садржати Име_Презиме аутора_локацију фотографисања приликом пријављивања:

(Петар_Петровић_Центар_Града).

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ДОСТАВА ФОТОГРАФИЈА

 • Рок за слање радова је од 25.12.2020 до 20.01.2021.године до 15h.
 • Пријаве и радови шаљу се електронском поштом на адресу: praznicnazima@gmail.com
 • У пољу садржаја електронске поште приликом слања фотографије ОБАВЕЗНО уписати:
 1. име и презиме
 2. место и држава пребивалишта
 3. E-mail адреса
 4. број телефона
 5. место фотографисања
 6. као и реченицу „САГЛАСАН/НА САМ ДА СЕ МОЈИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ МОГУ КОРИСТИТИ У СВРХУ ФОТО КОНКУРСА. ТАКОЂЕ, УСТУПАМ ФОТОГРАФИЈЕ ЧИЈИ САМ ВЛАСНИК АУТОРСКИХ ПРАВА НА СЛОБОДНО КОРИШЋЕЊЕ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ПРИХВАТАМ УСЛОВЕ КОНКУРСА.

ИЗБОР ФОТОГРАФИЈА

 • Стручни жири ће изабрати најбоље фотографије које ће бити изложене на сајту Tуристичке организације као и на друштвеним мрежама 01.02.2021., где ће публика моћи да их погледа.
 • Стручни жири ће бити у саставу:
 1. Драган Милосављевић – Академски сликар
 2. Милица Лукић – Дипл. дигитални уметник
 3. Срђан Вујатовић – Дипл. историчар уметности
 4. Христина Ђорђевић – Дипл. политиколог за међународне односе – шеф кабинета председника општине
 5. Катарина Стојановић – Мастер дизајнер

АУТОРСКА ПРАВА

 • Сваки учесник конкурса мора бити аутор или носилац ауторских права за фотографију коју пријављује на конкурс.
 • Организатор се обавезује да, у случају коришћења фотографија, видљиво означи аутора.
 • Аутор се одриче надокнаде за репродуковање радова на сајту, публикацијама, каталозима, и другим штампаним материјалима Туристичке организације Петровац на Млави.
 • Радови достављени организатору ради учешћа на конкурсу „Празнична зима у општини Петровац на Млави“ се не враћају. Аутори уступају своје фотографије на коришћење порталу