НАГРАДНИ ФОТО –  КОНКУРС

„Празнична зима у општини Петровац на Млави“

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

 

ОРГАНИЗАТОР – Туристичка организација Петровац на Млави

ТЕМА – Празнична зима у општини Петровац на Млави

ОСНОВНЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ

 • На Фото конкурсу могу учествовати физичка лица старија од 18 година, из земље и иностранства, а учешће на конкурсу је бесплатно.
 • На конкурсу не могу учествовати запослени у ТО Петровац на Млави, као ни чланови њихових породица (родитељи, супружници, деца).
 • Послате фотографије остају у трајном власниству ТО Петровац на Млави.
 • Фотографије које на себи имају потпис аутора неће бити прихваћене. У том смислу, молимо Вас да фотографије обележене на овај начин не шаљете.
 • Фотографије које су продате другом лицу или коришћење у маркетиншке, хуманитарне или друге сврхе не могу бити део конкурса.
 • Организатор задржава право дисквалификације фотографија које не задовољавају задате критеријуме без претходног обавештења учесника.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ФОТОГРАФИЈЕ

 • Фотографије морају бити направљене искључиво на територији општине Петровац на Млави.
 • Аутори могу да конкуришу искључиво са колор фотографијама у дигиталном облику и то са максимално 4 фотографије.
 • Фотографије морају бити израђене за време трајања конкурса.
 • Минимална димензија дуже стране фотографије мора бити 3.000px, најмање 150 dpi, у ЈPEG формату, до 10 mb и мора одговарати теми конкурса.

ПРИПРЕМА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФОТОГРАФИЈА

 • Фотографије морају бити изворне, без интервенција у виду монтаже или графичке обраде дела, које мењају композицију и елементе. Није дозвољена обрада фотографија, осим основне дигиталне обраде, попут уобичајене корекције боје / контраста.
 • Сви радови морају бити прописно насловљени, тако што сваком раду аутор треба да да назив који ће садржати Име_Презиме аутора_локацију фотографисања приликом пријављивања:

(Петар_Петровић_Центар_Града).

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ДОСТАВА ФОТОГРАФИЈА

 • Рок за слање радова је од 25.12.2020 до 20.01.2021.године до 15h.
 • Пријаве и радови шаљу се електронском поштом на адресу: praznicnazima@gmail.com
 • У пољу садржаја електронске поште приликом слања фотографије ОБАВЕЗНО уписати:
 1. име и презиме
 2. место и држава пребивалишта
 3. E-mail адреса
 4. број телефона
 5. место фотографисања
 6. као и реченицу „САГЛАСАН/НА САМ ДА СЕ МОЈИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ МОГУ КОРИСТИТИ У СВРХУ ФОТО КОНКУРСА. ТАКОЂЕ, УСТУПАМ ФОТОГРАФИЈЕ ЧИЈИ САМ ВЛАСНИК АУТОРСКИХ ПРАВА НА СЛОБОДНО КОРИШЋЕЊЕ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ПРИХВАТАМ УСЛОВЕ КОНКУРСА.

ИЗБОР ФОТОГРАФИЈА

 • Стручни жири ће изабрати најбоље фотографије које ће бити изложене на сајту Tуристичке организације као и на друштвеним мрежама 01.02.2021., где ће публика моћи да их погледа.
 • Стручни жири ће бити у саставу:
 1. Драган Милосављевић – Академски сликар
 2. Милица Лукић – Дипл. дигитални уметник
 3. Срђан Вујатовић – Дипл. историчар уметности
 4. Христина Ђорђевић – Дипл. политиколог за међународне односе – шеф кабинета председника општине
 5. Катарина Стојановић – Мастер дизајнер

АУТОРСКА ПРАВА

 • Сваки учесник конкурса мора бити аутор или носилац ауторских права за фотографију коју пријављује на конкурс.
 • Организатор се обавезује да, у случају коришћења фотографија, видљиво означи аутора.
 • Аутор се одриче надокнаде за репродуковање радова на сајту, публикацијама, каталозима, и другим штампаним материјалима Туристичке организације Петровац на Млави.
 • Радови достављени организатору ради учешћа на конкурсу „Празнична зима у општини Петровац на Млави“ се не враћају. Аутори уступају своје фотографије на коришћење порталу Туристичке организације Петровац на Млави и одричу се права на финансијску или било коју другу накнаду.
 • Организатор не сноси одговорност за евентуално копирање, неовлашћено објављивање и сл. приспелих и објављених фотографија.
 • Све пријављене фотографије не смеју садржати никакво криминално дело/активност, нити угрожавати грађанска права и законе. Такође, не смеју се кршити ауторска права, приватна нити јавна својина или право на приватност било којег трећег лица. Забрањено је додавање лого-а, логотипа, водених жигова (wаtermark-а) и сличних ознака на фотографијама.
 • Организатор није одговоран за све нетачне или непотпуне информације од стране учесника или могућих техничких и софтверских проблема веб програма – апликације конкурса, као ни за могуће проблеме у случају компјутерских вируса и других неовлашћених интервенција и осталих техничких проблема.
 • Организатор може користити приспеле радове у сврху промоције општине Петровац на Млави, без плаћања накнаде, задржавајући право прилагођавања, аранжирања, измене или обраде фотографије (у смислу припреме за објаву) без додатног одобрења или сагласности аутора.
 • Аутори су сагласни да њихове фотографије буду објављене на сајту, на друштвеним мрежама и штампаним медијима Туристичке организације Петровац на Млави са јасном назнаком ко је аутор фотографије и својим учешћем прихватају услове конкурса.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НАГРАЂЕНИХ И ПРЕУЗИМАЊЕ НАГРАДА

 • Организатор ће обавестити награђеног учесника телефоном или мејлом који је доставио о начину и времену преузимања награде, односно пружити све остале информације од значаја за остваривање права на награду.
 • Уколико награђени учесник прекрши правила конкурса, а нарочито ако се уздржи од достављања података од значаја за утврђивање идентитета приликом преузимања награде, организатор неће извршити доделу награде том лицу.

НАГРАДЕ

 • Објављивање фотографије у календару општине за 2022. годину.
 • Ваучер за вечеру за 2 особе

ПУБЛИЦИТЕТ

 • Уколико остваре право на награду, учесници су сагласни да се њихови подаци о личности (име и презиме, место и држава пребивалишта) могу, од стране Организатора, објавити и користити у облику штампаног, звучног, фото и видео материјала, без плаћања било какве накнаде.
 • Узимањем учешћа у Конкурсу, учесници прихватају правила Конкурса и исказују сагласност да Организатор има право на експлоатацију свих података послатих електронском поштом, без накнаде, било каквих ограничења и без обавезе прибављања додатних сагласности.

ИЗМЕНА ПРАВИЛА

 • Организатор задржава право на промену било ког од наведених правила Конкурса без преткодног обавештавања корисника.
 • Измена правила мора бити јавно доступна у оквиру сајта Туристичке организације Петровац на Млави

ПРЕКИД КОНКУРСА

 • Конкурс се може прекинути у случају више силе или непредвиђених околности о чему ће учесници бити обавештени путем писменог обавештења на сајту Туристичке организације Петровац на Млави.
 • Туристичка организација одговара за евентуални прекид конкурса.

ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ

Сва питања везана за наградни фото-конкурс можете добити на број телефона Туристичке организације 012/326-343 сваког радног дана од 8 до 15 или слањем мејла на: praznicnazima@gmail.com


ПРОДУЖЕТАК КОНКУРСА