Национална служба за запошљавање – Испостава Петровац на Млави организоваће бесплатне обуке за незапослена лица, 20. и 21. фебруара 2020. године, које ће се одржати у великој сали општине Петровац на Млави у периоду од 10 до 13 часова.

Дводневна обука под радним називом “Пут до успешног предузетника” обухватиће следеће теме:

-економску мотивацију за предузетништво,
-дефинисање пословне идеје,
-прве кораке у бизнису,
-правне аспекте бизниса,
-порезе и доприносе за предузетнике,
-израду Бизнис плана – радионичарски део.

Дводневна обука има за циљ да полазницима омогући да:

-провере оправданост своје пословне идеје,
-сагледају предности и ризике предузетништва,
-спознају своје предузетничке склоности,
-информишу се о поступку регистрације и актуелним законским прописима,
попуне Захтев са бизнис планом.
Незапослени, који након успешно завршене дводневне обуке одлуче да реализују своју пословну идеју, могу да конкуришу за субвенцију за самозапошљавање.